header

(Om op deze pagina de laatste updates te kunnen zien moet je soms op F5 drukken of op vernieuwen klikken)

Afscheid nva


 

N-VA Herselt blijft tegenstander van voorliggende RUP woonzones voor de herlocalisatie van vaste bewoners van de weekendverblijven zonder woonrecht.

Op 2 november 2016, over deze onderwerpen: Natuur en Bos, Programma en standpunten, 4. Ruimtelijke ordening, 5. Ruimtelijke ordening, Ruimtelijke Ordening - Wonen
Op gemeenteraad van 24 oktober werd de voorlopige vaststelling van RUP woonzones opnieuw geagendeerd, we hebben hier ook deze keer tegengestemd. Even ter herhaling : dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft tot doel bijkomend woongebied te creëren voor herlocalisatie van weekendverblijvers die permanent verblijven maar geen woonrecht meer zullen hebben in de betroffen gebieden in de weekendzone.

Problematiek wateroverlast

In verschillende gekozen zones is er sprake van enorme wateroverlast. Hier is geen rekening mee gehouden bij de keuze van de locaties, en bij de verdere ontwikkeling van het RUP. Nochtans is dit probleem gekend bij meerdere CD&V schepenen. En het werd zelfs letterlijk op mail bevestigd door schepen C. Van Thielen van openbare werken maar toch blijft college van burgemeester en schepenen deze problematieken ontkennen en volharden in de boosheid in de uitvoering van dit nutteloze RUP.

Noodzaak onvoldoende bewezen

Een nieuwe bevraging aan de bevoegde schepen K.Helsen leverde telkens hetzelfde antwoord op : voorlopig zijn er 5 gezinnen die interesse getoond hebben voor deze nieuwe woningen. U leest het goed : 5 mogelijks geïnteresseerden !

Bovendien willen de meeste weekendverblijvers niet verhuizen. Zij hopen nog steeds op een haalbare een menswaardige oplossing.

Schending van gelijkheid

Toen we nogmaals opmerkten dat er nog steeds meer woongebied wordt gecreeerd dan nodig voor de bouw van 60 nieuwe woningen, werd ons letterlijk gezegd dat het hier gaat om weekendverblijvers die gewend zijn van in een bosrijke omgeving te wonen en gewend zijn van te wonen op een ruime oppervlakte. Dus de percelen moeten groter zijn. Jammer genoeg moeten wij met N-VA dan fijntjes opmerken dat niet elke burger in Herselt als gelijke wordt behandeld, want we kunnen ons voorstellen dat alle gezinnen op wachtlijst voor een sociale woning wel graag een woning in een groene omgeving en met ‘grote’ tuin zouden wensen. Is dit betaalbaar?

146 bezwaren : Geen sociaal draagvlak

Met 146 bezwaarschriften van de buurtbewoners kunnen we wel stellen dat er geen sociaal draagvlak is voor de uitvoering van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Bovendien werd het duidelijk dat door GECORO enkel de ‘stedenbouwkundige’ punten uit deze bezwaren werden bekeken, maar alle andere bezwaren over mogelijke waterproblematiek, gebrek aan noodzaak, juridische… werden nauwelijks, laat staan grondig behandeld.

We stellen vast dat de bezwaren die de omwonenden ingediende wel gedeeltelijk gevolgd werden ,hierdoor werd de volgorde van de zones gewijzigd. Het college van burgemeester en schepenen kiest dus duidelijk de weg van de minste weerstand. En de zones (Stap) waar niemand bezwaar ingediende, werd op nummer één gezet. Wij stellen vast dat de aanpassingen niet gebeurd zijn in functie van gezond verstand, maar wel uit vrees voor stemmenverlies bij de volgende verkiezingen?

Meer nieuw woongebied dan nodig voor 60 woningen

Ondanks de wijzigingen die aangebracht zijn, wordt nog steeds teveel woongebied herbestemd dan nodig voor de bouw van 60 woningen, of eigenlijk heel concreet...voor die 5 gezinnen die zich nu interesse hebben getoond voor herhuisvesting.

Concreter : Zelfs dit is geen zekerheid, aangezien er nog geen duidelijkheid is over kostprijs van de woningen, of het huur- of koopwoningen zullen worden in eerste zone (zone Stap)

Toen we hier in afgelopen gemeenteraad bleven op wijzen, werd ons door de bevoegde schepen geantwoord dat hier ook rekening werd mee gehouden. In die zin dat er nu geopteerd werd voor een ‘gefaseerde’ uitwerking van de verschillende zones, maar ook voor de zones afzonderlijk. Even in mensentaal : ze moeten dus in zone stap niet onmiddellijk 22 woningen bouwen, maar kunnen ook starten met 5 zoals nodig voor de voorlopige geïnteresseerden.

Onslijkt het ons weinig waarschijnlijk dat een bouwmaatschappij slechts 5 woningen zal bouwen wanneer het uiteindelijke doel 22 is, aangezien dit de kostprijs per woning uiteraard sterk de hoogte zou injagen. Op onze vraag wat er dan met de overige 17 woningen zou gebeuren, kon men geen antwoord geven. Zouden deze blijven leeg staan?

Studiekosten al opgelopen tot 60.000 euro

We vroegen de totale studiekosten van dit RUP op, en voorlopig komt dit al op een totaal van 60.000 euro uit, allemaal ten laste van de belastingbetaler.

Nieuw openbaar onderzoek

Door de aangebrachte wijzigingen in dit RUP komt er nieuw openbaar onderzoek. Dit wil zeggen dat alle eerdere bezwaarschriften komen te vervallen en de omwonenden dus opnieuw een bezwaarschrift moeten indienen wanneer ze wensen tegen dit RUP in te gaan.

N-VA vind dit ook uitermate bedroevend. De 146 bezwaren waren duidelijk vorige keer naar onze mening. En door dit opnieuw voor te leggen zijn deze omwonenden verplicht al het werk opnieuw te doen.

N-VA stemde tegen

Korte samenvatting : gezien alle bovenstaande punten en het uitblijven van duidelijke een eerlijke antwoorden op onze vragen, en aangezien wij totaal niet achter dit voorliggend RUP kunnen staan, hebben wij met N-VA tegengestemd op afgelopen gemeenteraad. Uiteraard wel dit wel goedgekeurd door de voltallige meerderheid en S-pa.

 

De 5 Herseltse kerkhoven, Wie doet er iets aan?

Iedereen die met de laatste rustplaats van onze nabestaande begaan is , dus onze kerkhoven, nodig ik vriendelijk uit om aanwezig te zijn op de gemeenteraad op maandag 26 oktober.

De ervaring leert ons dat alleen ' het volk' aan het CD&V college de nodige stimulans geeft om in actie te schieten.

Tot maandag? Groetjes,

Ritje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een dikke proficiat voor dit mooi initiatief!

Kinderkankerfonds strijkt vette cheque op
Het nieuwsblad op 16/09/2015 door Alain Trappeniers
Kinderkankerfonds strijkt vette cheque op
HERSELT - Een groep vrijwilligers organiseerden eind juni de 1.000 kilometer fietsen ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven. Het initiatief bracht uiteindelijk 2.500 euro op.

Het werd een groot succes want half augustus konden de organisatoren Ilse Ruysseveldt van KITES (Kinderen in Thuis-en Supportieve zorg) een vette cheque van 2.500 euro overhandigen.Jullienne Ooms, Mike Geudens, Jos Van Der Auwera , Maurice Van Der Veken, Nadir Sahin, Jurgen De Haes, Dave Van Der Auwera en Wim Pauwels organiseerden net voor de zomer de 1.000 kilometer fietsten ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven.


Herselt Koerse

 

 

Tekenprobleem

De Merode1

De Merode2

(Bron: Persbericht Provant)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie op maandag 29 september 2014 de gemeenteraad in Herselt wil bijwonen is eraan voor de moeite want het college van burgemeester en schepenen hebben deze gemeenteraad gewoon afgeschaft..... Lees meer

 

Onverantwoorde aanvraag compensatietoelage voor schepen: DEONTOLOGISCH FOUT EN IMOREEL lees de berichtgeving in Gazet van Antwerpen en in Het Nieuwsblad

 

Amper één jaar na de gemeenteraadverkiezingen verlaat Hansy Buts het Vlaams Belang en zal verder als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen. Over de reden hiervan wilde Hansy liever niets kwijt.

Door de sensibiliseringscampagne "Het hart klopt in de Kempen" en de talrijke opkomst op de gratis info-/oefensessies, zullen meer mensen in staat zijn hulp te bieden in geval van nood en zo mensenlevens kunnen redden.
Het aanleren van de basisprincipes van reanimatie en het leren gebruiken van een AED toestel verlaagt de drempel om hulp te bieden in noodgevallen.

Hopelijk zal er op heel korte termijn werk gemaakt worden van de plaatsing van de AED toestellen in alle deeldorpen.

Op voorstel van N-VA werd er op de gemeenteraad van december 2013 beslist hiervan werk te maken.

Kon u niet aanwezig zijn? Niet erg; er komen wellicht nog oefensessies bij plaatsing van de toestellen.

Ik hou u op de hoogte.

kei hart

25/11/2013 N-VA Herselt verlaat de gemeenteraad lees meer

 

Dag van de landbouw

Jong geweld losgelaten op de Oude Baan , miniemen en aspiranten strijden om de eretitels tijdens Herselt Koerse. Ook de vrijwilligers van het Rode kruis staan zoals steeds paraat om te helpen.

Herselt koerse

Even passen......past! Volgend jaar rij ik ook mee in Herselt Koerse!

Moto

De Gitannes streken weer neer in de velden van Bergom, het gevoel van vrijheid, vrede en gezelligheid! wat een mooie afsluiter van een prachtige zomer.

gitannes

 

Fietseling editie 2013

Een dikke proficiat voor de geweldige organisatie en alle mensen die ook dit jaar weer zorgden voor een geweldige fietseling
Wij( ik) ben niet zo'n geweldige fietser en koos daarom voor de minst lange weg..."het fietselingetje"
Na 20 km en ...drie terrasjes waren we terug op de startplaats.
Die rare fietsen: ik moest erop gezeten hebben!

fietseling2

 

Gelezen in Het Nieuwsblad:

De ongelijke geluidsnormen in Herselt hebben de krant gehaald: Lees meer
Het Herseltse CD&V bestuur doet beroep op de N-VA fractie om hierover een reglement uit te schrijven.

 

Kamelen Kermis fanfare

De opening van Herselt Kermis was een heel plezante bedoeling, Na een kleine receptie op het gemeentehuis gingen we richting foor,  Een wilde rit in de rups deden mijn jeugdjaren helemaal terugkomen, de schuifaf liet ik voor de iets jongere onder ons,  bij de kamelenkoers liet ik me helemaal gaan maar mijn kameel was aan de luie kant en eindigde bij de laatste. De botsautokes, en alle andere attracties waren voor het gezelschap bijzonder leuk. De muzikanten krijgen van mij ook een pluim ze speelden de wolken weg.

 

Op de Blauberg kunnen ze op beide oren slapen wat betreft de Kermis, onder toch lichtelijke druk uit bepaalde hoek kwam het college van burgemeester en schepenen tot beter inzicht en zette het licht terug op groen. Ik wens iedereen van Blauberg veel plezier op de kermis en manne, niet te zat eh!!

En de winnaar is ....De Dieperstraat in Herselt: kaapt de prijs voor het slechtste fietspad weg in Herselt, eigenlijk is het nog erger want er is helemaal geen fietspad... 'n bedankje aan de krant Het Nieuwsblad die het gemeentebestuur (ook) op deze gevaarlijke verkeersituatie attent maakt Lees meer

Wat als... Blauberg kermis zou verdwijnen?...

Betaalbaar wonen is een prioriteit die N-VA Herselt verdedigt. Lees meer

Eerste stap gezet in het dossier heraanleg kerkhoven in Herselt. Lees meer, en het persartikel.

Kerkhof Herselt

 

Dit artikel in Het Nieuwsblad is alvast een vervolg op de gemeenteraad van 28/01/2013 waaruit blijkt dat uw N-VA mandatarissen het belangrijk vinden om rekening te houden met alle betrokken partijen alvorens een beslissing te nemen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copyright © Rita Aerts 2012 - 2018

Mireille