header

 

Luisteren naar de mensen

Bewaren van de eigenheid van de deeldorpen

Meer respect voor onze overledenen

Aandacht voor de problematiek van de weekendverblijven

Aandacht voor de toekomst en voor de zorg voor onze eigen mensen

Meer hart en huis voor de jeugd

Milieu

Verkeersveiligheid


Luisteren naar de mensen

Het is belangrijk dat beleidsmensen luisteren naar mensen met ervaring en deskundigheid. Stimuleren van alle adviesraden en adviesverlenende instanties is noodzakelijk, de stem van deze mensen moet terug te vinden zijn in het gemeentelijk beleid. Dus niet alleen de eigen meningen, standpunten en visies willen doordrukken. Het beleid dient er vooral over te waken dat plannen en doelstellingen realistisch en budgettair haalbaar zijn.

terug

Bewaren van de eigenheid van de deeldorpen

Al onze deeldorpen hebben een eigen ziel. De mening van de bewoners van de deeldorpen is belangrijk. Voor “de Blauberg” betekent dit onder meer: heraanleg van het dorpsplein benutten van alle mogelijkheden die Blauberg te bieden heeft, op die manier kan Blauberg een poort zijn naar het domein van De Merode. Blauberg kermis is een groot feest van en voor "de Blaberg": dit moet zo blijven zonder inmenging. Dit ligt mij als geboren en getogen op Blauberg zeer nauw aan het hart.

terug


Meer respect voor onze overledenen

Kerkhoven zijn plaatsen waar we in alle sereniteit en rust kunnen komen, iedereen zou comfortabel toegang moeten hebben, ook rolstoelgebruikers, mensen die moeilijk te been zijn en mensen met kinderwagens. Mooi aangelegde en perfect onderhouden kerkhoven met meer groen zijn in iedere gemeente een vanzelfsprekendheid: dit is een belangrijk aandachtspunt voor mij.

terug


Aandacht voor de problematiek van de weekendverblijven

Een realistische oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven in onze gemeente is reeds lang een opgave voor de verschillende overheden. Overleg met de bewoners van Herselt, de eigenaars van weekendverblijven en deskundigen, luisteren naar hun stem is daarbij een eerste voorwaarde. Herlokaliseren van weekend bewoners in sociale wijken is geen oplossing maar enkel een verschuiven van de problemen.
Het gaat hier over een ingewikkelde problematiek, terug dialoog openen en met de grootste inzet zoeken naar menselijke oplossingen die duurzaam zijn is hier de opgave zo dat deze oplossingen eindelijk rust brengen bij de betrokken mensen.

Lees meer over het woonbeleidsplan van onze gemeente

terug


Aandacht voor de toekomst en voor de zorg voor onze eigen mensen

In een tijd dat de economische crisis in Europa meer en meer de welvaart van mensen bedreigt, dient ook een lokaal beleid zich meer te richten op de toekomst. De vergrijzing van onze bevolking is een van de grootste bekommernissen voor het beleid op alle niveau’s. Concreet voor onze gemeente: Door de afwezigheid van een OCMW-rusthuis bespaart onze gemeente honderdduizenden euro’s. Daardoor is er normaal gezien budgetaire ruimte voor logistieke ondersteuning aan het rusthuis St Barbara en is een tussenkomst in de verblijfskosten voor mensen uit Herselt noodzakelijk.

terug


Meer hart en huis voor de jeugd

Er is wel een groot vrijetijdscomplex in onze gemeente maar daar kan de jeugd niet terecht, aan een degelijke behuizing voor jeugdwerking is er niet gedacht. Onze jongeren voelen zich door het beleid stiefmoederlijk behandeld. Er dient dus dringend werk gemaakt te worden van logistieke steun zonder te raken aan hun onafhankelijkheid.   

terug


Milieu

Herselt is een landelijke gemeente. Het structuurplan Vlaanderen maakt van onze gemeente een oase van groen en rust.  Het is dan ook noodzakelijk dat ons milieu gekoesterd wordt zonder uiteraard de aandacht te verliezen voor de herlocalisate van onze eigen bedrijven op de geschikte locatie. In Herselt is er nog voldoende ruimte hiervoor op de bestaande KMO-zones. Men moet die ruimte eerst benutten, dat is voor de hand liggend.

Lees meer over het structuurplan en bijlagen van onze gemeente of bekijk de statistiek bodembezetting in onze gemeente

terug


Verkeersveiligheid

Uit de rapporten van de Vlaamse overheid over onze gemeente blijkt dat er nog heel wat werk is op het vlak van verkeersveiligheid. Investeringen in fietspaden op gevaarlijke wegen zoals de Dieperstraat is dringend . Hierbij dient advies van deskundigen ernstig genomen te worden. Regelmatig onderhoud van grachten en plaatselijke wegen is ook een belangrijk item dat kan bijdragen aan de verkeersveiligheid.

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luisteren

 

 

kerk blauberg

 

kerkhof Blauberg

 

 

weekendverblijf

 

 

 

 

 

rusthuis

 

 

 

jeugd herselt

milieu

 

 

 

verkeersveiligheid

 

Copyright © Rita Aerts 2012 - 2018