header

(Om op deze pagina de laatste updates te kunnen zien moet je soms op F5 drukken of op vernieuwen klikken)

Met grote vreugde kan ik de geboorte van mijn eerste kleinkind, Gabriel aankondigen !

Gabriel

Met veel plezier kondig ik de uitbreiding van ons gezinnetje aan, ons Julleke

Julleke

Zo schattig maar....

Julleke de kapoen

Dit zijn de rode duivels in spe... http://www.youtube.com/embed/x0_j40P00is

Maar ik... moet nog veel leren... Rode duivel

 

Jaarlijks werkt de studiedienst van het Vlaams gewest de profielschetsen van de Vlaamse gemeenten bij, in deze documenten kan je alle data vinden per gemeente, de profielschets 2013 van Herselt kan je hier vinden

Nu de jaarlijkse vakantieperiode weer is aangebroken is het tijd om ook even stil te staan bij mogelijke risicos thuis wanneer u zonniger oorden gaat opzoeken, Politie Zuiderkempen geeft u enkele goede tips om uw huis te beschermen tegen eventuele inbraakpogingen en bied u de dienst vakantietoezicht aan waarop u gratis kan inschrijven Lees meer

Het is niet altijd makkelijk om te weten op welke hulp of steun u recht hebt, de website rechtenverkenner van de Vlaamse overheid kan u hierbij helpen.

Beleids en beheerscyclus gemeente Herselt

Om een gemeente goed te kunnen besturen heeft de Vlaamse regering in 2010 het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de gemeenten, Ocmw’s en provincies goedgekeurd. Dit BBC bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, budget, boekhouding en jaarrekening. Het besluit is dan ook heel ingrijpend voor de wijze waarop de gemeente en Ocmw hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen, evalueren en bevat ook regels voor de inhoudelijke planning zoals beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, de uitvoering en de evaluatie.
De basis voor een meerjarenplanning is een omgevingsanalyse ze geeft een zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur.
De omgevingsanalyse van het Ocmw kan je terug vinden in het Lokaal sociaal beleidsplan van Herselt.

Ken je graag alle gegevens over onze gemeente ? in de profielschets van Herselt kan je alle cijfermateriaal terugvinden.

Dit waren de resultaten voor de verkiezingen in 2012

 

Copyright © Rita Aerts 2012 - 2018